1
2
3

Chọn gói

Nhập đơn

Thanh toán

Thông tin gói Vững Tâm Mùa Dịch

next

Gói 1

next

Gói 2

next

Gói 3

Chọn thời hạn

3 tháng
6 tháng
12 tháng

Quyền lợi bác sĩ tư vấn

next

Bác sĩ tư vấn Covid & hướng
dẫn điều trị F0, F1 tại nhà

Đã bao gồm

next

Bác sĩ tư vấn trước và sau
tiêm Vaccine

Đã bao gồm

Quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ mùa dịch

next

Tử vong do dịch bệnh

40.000.000VND

next

Tử vong do sốc
phản vệ/phản vệ

40.000.000VND

next

Nằm viện do dịch bệnh
(Quyền lợi gấp đôi với
người đã tiêm chủng)

4.000.000VND

next

Nằm viện do sốc
phản vệ/phản vệ

4.000.000VND

Quyền lợi bảo hiểm

next

Tử vong do tai nạn

40.000.000VND

next

Chi phí y tế điều trị
tai nạn

20.000.000VND

comeback
comeback